Psykoterapi 

Jag tar emot klienter endast till korttidspsykoterapi. Jag har avtal med Hus och Helsingfors stad om servicesedlar. Jag tar också emot självbetalande klienter.

Du kan ha stor hjälp av psykoterapi när du kämpar med problem av olika slag. Problemen kan leda till att du inte klarar av att koncentrera dig på dina arbetsuppgifter. Kanske du också upplever problem i dina människorelationer och märker att din livskvalitet försämras. Symtom som klienterna ofta vill ha hjälp med via psykoterapi är ångest, depression, sömnlöshet och fysiska reaktioner på dessa. Psykoterapin kan hjälpa dig att finna en ny riktning i livet, att komma underfund med vem du innerst inne är eller att förvissa dig om din könsidentitet. Även problem i parrelationer kan behandlas med hjälp av psykoterapi, gärna så att partnern medverkar i samtalen.

Som psykoterapeut är jag integrativ. Integrativt tänkande inom psykoterapi utgår från utforskad kunskap om de faktorer som har inverkan i psykoterapi. Min psykoterapeututbildning är lösnings- och resursfokuserad. Jag har också studerat det psykoanalytiska och jungianska tänkandet och olika metoder som anknyter till dessa samt utbildat mig i bedömning och vård vid svår traumatisering och dissociationsstörning.  Vidare har jag fördjupat mig i expressiva konstterapeutiska och kroppsorienterade psykoterapeutiska metoder som kan komplettera det terapeutiska arbetet. Tack vare en mångsidig utbildning och gedigna erfarenheter har jag goda förutsättningar att tillsammans med klienten finna ändamålsenliga lösningar.

Genom att kartlägga, diskutera och analysera problemen kan vi tillsammans komma på nya idéer och lösningar. Det viktigaste arbetsredskapet är dialog. Når vi inte ända fram genom dialog, kan vi dra nytta av funktionella metoder, t.ex. så att svåra frågor blir belysta med hjälp av bilder eller teckningar. Ibland kan det vara på sin plats att utföra en formuleringsuppgift, där du tydligare kan ta fram personliga problem och dina tankar om hur de kunde lösas. Du kan utföra uppgiften genom att skriva en text, genom att måla eller på något annat sätt som känns naturligt för dig. I bästa fall kan uppgiften få dig att ifrågasätta eller justera dina invanda mönster.