Utbildning

 • Magister i hälsovetenskaper
  (undervisningsarbete, Tammerfors universitet)
 • Specialsjukskötare
  (psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut)
 • Psykoterapeut
  (lösnings- och resursfokuserad, TaitoBa och Osuuskunta Toivo), FPA-kompetens
 • Organisationskonsult AOC
  (The Tavistock Institute Qualification in Advanced Organisational Consultation, London)
 • Arbetshandledare
  (Helsingfors universitet/Vanda fortbildningscentral)
 • Expressiv konstterapi
  (Ihmissuhdetyö ry, Helsingfors)
 • Allvarlig tidig traumatisering och dissociationsstörningar, bedömning och vård.(Traumaterapiakeskus ry)
 • Kroppsorienterad psykoterapi (Hangö Sommaruniversitet)
 • Korttidspsykoterapi (Shortum)
 • Analytisk eller jungiansk psykologi
  (Ersta Sköndal Högskola, Stockholm)
 • Myers-Briggs Type Indicator (har MBTI-certifikat) vid individ- och organisationsutveckling

Tiotals fortbildningsprogram, kurser, seminarier och kongresser såväl i Finland som utomlands. Jag följer aktivt utvecklingen inom psykoterapi och organisationskonsultation genom att delta i konferenser både inom och utanför landet.