Arbetserfarenhet

I början av min karriär inhämtade jag erfarenheter genom arbete bl.a. vid förstahjälpspoliklinik, operationssal, fängelsehälsovård, omsorg om utvecklingshämmade och hälsocentralsmottagning. Den längsta kliniska erfarenheten har jag inom psykiatrin, både sluten och öppen vård.

Som ansvarig lektor i vuxenutbildning och direktör för vuxenutbildningen har jag vid Esbo hälso- och socialvårdsläroinrättning arbetat på att utveckla arbetslivsbaserad utbildning. Jag ledde en arbetsgrupp som utvecklade s.k. processinriktad fortbildning och vidareutbildning. Vi tog fram nya lösningar när det gäller bland annat teamarbete, ledarskap, nätverksarbete och arbetshandledning. Vi medverkade också i flera projekt kring förnyelser inom social- och hälsovården. Den processinriktade utbildningen resulterade i flera fort- och vidareutbildningsprogram som tillämpats bl.a. inom konstundervisning, i skolor och inom social- och hälsovården.

Som organisationskonsult har jag arbetat bl.a. med följande projekt:

  • konsultation och implementation av det utvecklingsarbete som utförts i flera barnskyddsanstalter och -organisationer
  • projekt för att främja arbetshälsan bland de anställda vid en privat läkarcentral, uppdatering av utvecklingssamtal, samt program för ledarskapsutbildning
  • projekt kring arbetshälsan vid kommunala hälsocentraler
  • utveckling av organisationsledarskap inom omsorgen om utvecklingshämmade och arbetshandledning för personalen
  • projekt för effektivering av organisationsarbete

Jag har mer än 35 års erfarenhet av

  • arbetshandledning och andra konsultativa uppdrag och utbildning inom social-, hälso-, utbildnings- och konstinstitutioner inom den offentliga förvaltningen, inom privatsektorn och inom olika tredje sektorns organisationer
  • undervisning inriktad på konsultativt arbete, arbetshandledning (grundläggande utbildning och vidareutbildning), ledarskap och organisationskunskap
  • arbetshandledning och mentorering för konsulter, arbetshandledare och chefer
  • krisinterventioner och uppföljande krishantering inom arbetsgemenskaper och organisationer

Privatföretagare sedan 1998