Valmennus ja mentorointi

Elämän eri vaiheita, solmukohtia ja suuntaa voit selvittää kanssani yksittäisillä valmennus- tai mentorointikäynneillä. Valmennuksessa keskitytään johonkin tavoitteeseen ja pohditaan, miten tavoitetta kohti voisi edetä. Mentoroinnissa toimin tukenasi eri elämänvaiheissa, esimerkiksi silloin kun tavoitteet ovat hukassa. Yksittäisillä käynneillä voidaan myös miettiä mahdollista psykoterapian tarvetta.

Psykoterapeuttina, valmentajana ja mentorina olen integratiivinen. Integratiivinen lähestymistapa perustuu tutkittuun tietoon terapiassa vaikuttavista tekijöistä. Psykoterapeuttikoulutukseni oli ratkaisu- ja voimavarakeskeinen.

Olen myös opiskellut psykoanalyyttistä ja jungilaista ajattelua ja näihin pohjautuvia menetelmiä. Lisäksi olen perehtynyt ekspressiivisiin taideterapeuttisiin menetelmiin, joilla voidaan täydentää terapeuttista työskentelyä. Monipuolisen koulutukseni ja kokemukseni ansiosta minulla on hyvät edellytykset yhdessä asiakkaan kanssa löytää toimivia lähestymistapoja.

Ymmärrystä ja ratkaisuja pyritään löytämään yhdessä keskustellen, ongelmia pohdiskellen ja analysoiden. Dialogi on keskeinen työskentelyväline. Jos dialogi ei tunnu riittävältä, voimme hyödyntää toiminnallisia menetelmiä, esim. asioiden tarkastelua kuvien tai piirrosten avulla. Joskus voi olla tarkoituksenmukaista suorittaa välitehtävä, jonka avulla voit paremmin tuoda esille omia ongelmiasi ja ajatuksiasi ratkaisuvaihtoehdoista. Välitehtävän voit suorittaa kirjoittamalla, maalaamalla tai jollakin muulla luontevalla tavalla. Välitehtävä voi haastaa tai kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiäsi.