Psykoterapia

Psykoterapiasta voit löytää apua, jos elämääsi varjostavat erilaiset oireet ja vaikeudet. Näiden seurauksena työtehtäviin keskittyminen ja ihmissuhteet usein kärsivät, jolloin elämästä ei pysty nauttimaan täysipainoisesti. Psykoterapiassa tyypillisesti käsiteltäviä oireita ovat ahdistus, masennus, unettomuus ja myös kehon reaktiot näihin. Psykoterapia voi auttaa, jos koet että sinun on vaikea löytää elämällesi oikea suunta, jos pohdiskelet "kuka minä olen" -kysymyksiä tai olet epävarma sukupuoli-identiteetistäsi.  Psykoterapia voi tuoda helpotusta myös parisuhdeongelmiin. Jos mahdollista, parisuhdeterapiaan kannattaa aina pyytää kumppani mukaan.

Terapiaprosessin pituus riippuu täysin omista tarpeistasi.

Psykoterapiaan voit mahdollisesti saada KELAn tukea, ns. kuntoutuspsykoterapiaa. Korvauksen piiriin kuuluvat 16-67 vuotiaat, jotka ovat saaneet erikoislääkärin lähetteen terapiaan. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella pyritään siis turvaamaan ja tukemaan työelämässä pysymistä tai työhön paluuta sekä opiskelijoiden opintojen edistymistä. Lisätietoja osoitteessa https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia. Psykoterapeuttina olen integratiivinen. Integratiivinen lähestymistapa perustuu tutkittuun tietoon terapiassa vaikuttavista tekijöistä. Psykoterapeuttikoulutukseni oli ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Olen myös opiskellut psykoanalyyttistä ja jungilaista ajattelua ja näihin pohjautuvia menetelmiä sekä kouluttautunut vakavan traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointiin ja hoitoon. Lisäksi olen perehtynyt ekspressiivisiin taideterapeuttisiin ja kehopsykoterapeuttisiin menetelmiin, joilla voidaan täydentää terapeuttista työskentelyä. Monipuolisen koulutukseni ja kokemukseni ansiosta minulla on hyvät edellytykset yhdessä asiakkaan kanssa löytää toimivia lähestymistapoja.

Ymmärrystä ja ratkaisuja pyritään löytämään yhdessä keskustellen, ongelmia pohdiskellen ja analysoiden. Dialogi on keskeinen työskentelyväline. Jos dialogi ei tunnu riittävältä, voimme hyödyntää toiminnallisia menetelmiä, esim. asioiden tarkastelua kuvien tai piirrosten avulla. Joskus voi olla tarkoituksenmukaista suorittaa välitehtävä, jonka avulla voit paremmin tuoda esille omia ongelmiasi ja ajatuksiasi ratkaisuvaihtoehdoista. Välitehtävän voit suorittaa kirjoittamalla, maalaamalla tai jollakin muulla luontevalla tavalla. Välitehtävä voi haastaa tai kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiäsi.

Hinta 90€/45 min.