Työkokemus

Urani alussa hankin työkokemusta mm. ensiapupoliklinikoilla, leikkaussaleissa, vankilaterveydenhuollossa, kehitysvammahuollossa ja terveyskeskuksen vastaanotossa. Pisin kliininen kokemukseni oli psykiatrian piiristä, sekä laitos- että avotyön puolella.

Aikuiskoulutuksesta vastaavana lehtorina ja aikuiskoulutusjohtajana olen Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitoksessa kehittänyt työelämälähtöistä koulutusta. Johdin työryhmää, joka kehitti ns. prosessoivaa täydennys- ja jatkokoulutusta. Kehitimme mm. tiimityötä, johtajuutta, verkostotyötä ja työnohjausta sekä osallistuimme useisiin suuriin muutosprojekteihin sosiaali- ja terveysalalla. Prosessoivan koulutuksen pohjalta kehittyi monia täydennys- ja jatkokoulutusohjelmia, joita on sovellettu mm. taideopetuksessa, koulumaailmassa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Organisaatiokonsulttina olen tehnyt mm. seuraavanlaisia töitä:

  • usean lastensuojelulaitoksen ja organisaation kehittämistyön konsultointi ja toteutus
  • yksityisen lääkärikeskuksen henkilöstön työhyvinvointiprojekti, kehityskeskustelujen uudistaminen, johtajuuskoulutusohjelma
  • kunnallisten terveyskeskusten työhyvinvointiprojekteja
  • kehitysvammahuollon organisaatiojohtajuuden kehittäminen ja henkilöstön työnohjaus
  • järjestöjen työn tehostamisprojekteja

Yli 25 vuoden kokemus:

  • työnohjauksesta ja muista konsultatiivisista sekä opetustehtävistä sosiaali-, terveys-, opetus- ja taideinstituutioissa, julkishallinnollisella, yksityisellä ja järjestösektorilla
  • konsultatiivisen työn, työnohjauksen (perus- ja jatkokoulutus), johtajuuden ja organisaatiotietouden opetuksesta
  • konsulttien, työnohjaajien, johtajien ja esimiesten työnohjauksesta ja mentoroinnista
  • työyhteisöjen ja organisaatioiden kriisi-interventioista ja kriisien jälkipuinneista
  • Yksityisyrittäjä vuodesta 1998